Optreden 6A voor de kleuters

Zes A wilde buiten zingen. We spraken af om op te treden voor de kleuters. We stelden een programma samen en oefenden. Op 25 mei zongen we voor de kleuters:

  • Antje pantje
  • Lentecanon
  • Gus(t)je de boer
  • Vrolijke vrienden
  • Fruit Canon
  • ‘k Zag 2 beren
  • En de krokodil
  • En de boom staat op de berg

Dank aan juf Leen voor de foto’s.