Meester Koen zoekt werk…

Een beetje laat op het seizoen, maar toch…

Ik ben op zoek naar een lagere school waar ik net zoals in de Vrije Sint-Clemensschool van Hoeilaart welkom ben om muziek en muzische vorming te geven.

Zie je hier muziek in en heeft je school nog enkele ‘rest’uren, neem dan contact op:
meesterkoen@skynet.be.

m van meesterkoen

meesterkoen.be